Nyttige lenker

NOKUTs generelle godkjenning av høyere utdanning (NOKUT’s general recognition)

NOKUT har som hovedoppgave å dokumentere og informere om tilstanden i høyere utdanning, fagskoleutdanning og godkjent utenlandsk utdanning.

NOKUT’s work is intended to contribute to society at large having confidence in Norwegian higher education and tertiary vocational education as well as recognised foreign higher education.

Kompetanse Norge

Vox er nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, og er en etat underlagt Kunnskapsdepartementet. Vi arbeider ut fra overbevisningen om at gode ordninger for læring gjennom hele livet er en betingelse for et inkluderende arbeids- og samfunnsliv. Dette legger grunnlaget for et produktivt arbeidsliv og for velferdsstaten.

Opplæring og utdanning, iMDI

Flyktninger og innvandrere som får opphold i Norge har rett til forskjellige typer opplæring og program i kommunen de flytter til. De fleste har rett på norsk- og samfunnsfagsopplæring, mens noen har rett på introduksjonsprogram.

Test i norsk høyere nivå

Test i norsk høyere nivå (Bergenstesten) tester dine norskkunnskaper i nivå B2 og C1. Du kan ta skriftlig og muntlig test hver for seg. Testen avholdes tre ganger i året. Du kan ta testen på bokmål eller nynorsk.